21 มิถุนายน 2562 วิกฤติหนักชาวบ้านห้วยแถลงขาดน้ำนาน 2 เดือน

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_423029/

ชาวบ้านบ้านสระทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำใช้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว หลังพบว่าปริมาณน้ำภายในสระน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนใช้สอยได้ ส่งผลให้ชาวบ้าน 300 คน 78 หลังคาเรือน ต้องขาดแคลนน้ำใช้ จำเป็นต้องซื้อน้ำประปามาใช้ รถละ 100 บาท ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสระทอง หมูที่ 7 บอกว่าปีนี้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือนกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำภายในสระน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิตน้ำประปา พื้นที่ 5 ไร่ เก็บกักน้ำได้ 22,275 ลูกบาศก์เมตร ล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 1 ของความจุเท่านั้น ชาวบ้านบางรายจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างประหยัด อาบน้ำวันละครั้ง ซักผ้า 2 วันต่อ 1 ครั้ง และงดการล้างรถ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่พอใช้  จึงอยากวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน